Witam w Karchowicach 
  *  Karchowice
    Kościół
  •  Parafia
    Wodociągi


  
    Zawada
    Jaśkowice
    Boniowice


  •  Mapa
  •  Galeria
    Dojazd
    Autor
    Bibliografia
    Linki
    Księga Gości 

Parafia

 

 


 

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Karchowice, 42-674 Zbrosławice, ul. Bytomska 15 TEL: (032) 233-78-16

Nr. Konta    BANK PEKAO S.A. I O. W GLIWICACH     51  1240  1343  1111  0010  0218  8673

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Za aktualizację ogłoszeń Parafialnych jest odpowiedzialny 

Proboszcz Ks. Roman Dembożyński 

PROBOSZCZ:
Ks. Roman Dembożyński
ur. 17.11.1963 , święc. 16.06.1990, ust. 16.02.2004

MISJONARZ NA MISJACH W PARAGWAJU
Ojciec Jerzy Lopatta
ur.4 .12.1924r. Karchowice , święc.19.08.1956 Pieniężno 
, prymicje 26.08.1956r. Karchowice

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 818
LICZBA WIERNYCH: 795

KOŚCIÓŁ FILIALNY:
p.w. św. Marka Ap. w Zawadzie

KSIĘGI METRYKALNE:
Parafia prowadzi od1942r. księgi chrztów, ślubów i zgonów.